Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BAFRA ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK MÜLAKAT SONUÇLARI
  24.08.2022

                          İLAN

       BAFRA  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
           ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

      Bafra Adliyesi (Alaçam Adliyesi için alınacak) Sözleşmeli  Mübaşirlik Mülakat Sonuçları

      Bafra Adliyesi Sözleşmeli Mübaşirlik Sınavını Kazanan Adaylardan İstenilen Evraklar

  1-Mezuniyet Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınabilir)
  2-Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge
  3-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü  bulunmadığına dair bildirim
  4-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
  5-Mal bildirim formu
  6-Eş beyanı (evli olanlar için)
  7-Sağlık beyanı

      Atanmaya hak kazanan adayların yukarıda belirtilen evrakları elden Bafra Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmesi yada bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle 07.09.2022 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmekterir.
      Tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. 24/08/2022

  SONUÇ SORGULAMA EKRANI 
   

  TC KİMLİK NO
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Emirefendi Mah.Emirefedi Cad.No:1 Bafra/Samsun

  Telefon

  03625435325

  Faks:03625428232

  E-Posta

  bafracbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu