Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BAFRA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, HİZMETLİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANLARINDA PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI
  02.10.2023

  BAFRA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, HİZMETLİ,  MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANLARINDA  PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI 


  Adalet Bakanlığı Personel Genel müdürlüğü'nün 20.04.202 tarihli Personel İstihdamı Sınavı İlânı  ile;

  PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA VERİLEN SINAV İZNİ GEREĞİNCE, KOMİSYONUMUZCA 19.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA GÖRE ZABIT KÂTİBİ, HİZMETLİ, MÜBAŞİR VE KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA İLAN EDİLMİŞTİR. 

  Başarı durumu BAŞARILI ASIL VE BAŞARILI - YEDEK olan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri  en geç 17 Ekim 2023 Salı  günü saat 17.00 ye   kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri yada bu tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka ile Adliye Komisyon Başkanlıkları  yada Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla evraklar taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. ( DİPLOMA, SERTİFİKA VB EVRAKLARIN ASILLARININ GÖNDERİLMEMESİ, ASLI GİBİDİRLİ SURETLERİNİN GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR) 

  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur.02.10.2023 

  1-2 Adet -2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi (TÜM ADAYLAR İÇİN )

  2-2 Adet -Öğrenim Durumu Belgesi (Komisyon Başkanlığınca yada ilgili  öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi ) (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  3-2 Adet-Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkrip/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı yada ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği) ZABIT KÂTİPLERİ İÇİN)

  4-Terhis belgesinin aslı  veya  askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerli durum belgesi (ERKEK ADAYLAR İÇİN) 

  5-2 Adet-Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi ( Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adaylar Hariç,  TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  6-2  Adem Mal Bildirim Formu ( TÜM ADALAR İÇİN) 

  7-2 Adet-Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalemle ile imza atılacak (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  8-2 Adet-Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (TÜM ADAYLAR İÇİN)

  9-2 Adet-Eş Durumu Beyanı (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  10-2 Adet-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (yaş tashihi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tashih ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (TÜM ADAYLAR İÇİN)

  11-2 Adet- 6x9 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş  biyometrik fotoğraf (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  12-2 Adet-Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için: Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,

         a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

         b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

         c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

        d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

  13-Tercih Beyanı -Atanmak İstediği Adliye Belirtilecek-Zabıt Kâtibi ve Mübaşirler için (Bafra veya Alaçam) 

   

  TC NO
  ADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Emirefendi Mah.Emirefedi Cad.No:1 Bafra/Samsun

  Telefon

  03625435325

  Faks:03625428232

  E-Posta

  bafracbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu