Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BAFRA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ  (ERKEK) İNFAZ VE KORUMA MEMURU, (KADIN) İNFAZ VE KORUMA MEMURU, SAĞLIK MEMURU VE ZİRAAT TEKNİSYENİ UNVANLARINDA PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI
  04.10.2023

                                  BAFRA 
                                          ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
                                           ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

                                     DUYURU

  BAFRA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ  (ERKEK) İNFAZ VE KORUMA MEMURU, (KADIN) İNFAZ VE KORUMA MEMURU, SAĞLIK MEMURU VE ZİRAAT TEKNİSYENİ UNVANLARINDA PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI 


  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanı gereğince, 

  PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA VERİLEN SINAV İZNİ GEREĞİNCE, KOMİSYONUMUZCA 19.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA GÖRE  (ERKEK) İNFAZ VE KORUMA MEMURU, (KADIN) İNFAZ VE KORUMA MEMURU, SAĞLIK MEMURU VE ZİRAAT TEKNİSYENİ SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA İLAN EDİLMİŞTİR. 


  Başarı durumu BAŞARILI- ASIL VE BAŞARILI-YEDEK olan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri en geç    19.10.2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri yada bu tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka yer Adliye Komisyon Başkanlıkları yada Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla evraklar taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. (DİPLAMA/ÖĞRENİM BELGELERİNİN ASILLARININ GÖNDERİLMEMESİ, ASLI GİBİDİR YAPILMIŞ SURETLERİNİN GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR)

  Bu ilan tebliğ neteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI  hususu ilan olur.04.10.2023 


  1-2 Adet-2022 KPSS  Puan Sonuç Belgesi (TÜM ADAYLAR İÇİN)

  2-2 Adet -Öğrenim Durumu Belgesi (Komisyon Başkanlığınca yada ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde  belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  3-Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (ERKEK ADAYLAR İÇİN) 

  4-2 Adet-Mal Bildirim Formu (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  5-2 Adet - Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalemle imzalatılacak (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  6-2 Adet Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  7-2 Adet Eş Durumu Beyanı (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  8-2 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

  9-2 Adet- Nüfus Aile Kayıt Örneği, ( Anne, baba, eşi gösterir)

  10-2 Adet- Adli ve arşiv sicil kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.) 

  11-2 Adet -6x9 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf  (TÜM ADAYLAR İÇİN) 

  12- Sağlık kurulu raporu İnfaz ve Koruma Memuru Adaylar için  (Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığı bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği (Karar kısmında mutlaka " Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanında Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir"  şeklinde yazması gerekmedir.  )

  13-Sağlık kurulu raporu Diğer Ünvanda Atanacak Adaylar için,  (Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığı bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Sağlık Memuru olur ibarelerinin özellikle sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.  )

  14-Kazanan adayların tam teşekküllü devlet hastanelerine sevki Komisyonumuzca sağlanacaktır. 


   

  TC NO
  ADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Emirefendi Mah.Emirefedi Cad.No:1 Bafra/Samsun

  Telefon

  03625435325

  Faks:03625428232

  E-Posta

  bafracbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu