Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Müstemir Yetkili Hakimlerin İzin Durumunu Gösterir Liste
  28.05.2024

  MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE
  SIRA NOGÖREV YERİ/UNVANIİZİN TÜRÜİZİN AYRILIŞ TARİHİİZİN SÜRESİMUHTEMEL
  GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
  11.Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Yıllık İzin 27.05.2024330.05.2024
  2 Bafra 1.Asliye Hukuk Mahkemesi ve İcra Mahkemeleri Görev İzni (Yol süresi ile birlikte)  30.05.202454.06.2024
  3 Bafra Sulh Ceza Hâkimliği Hâkimi Mazeret İzni 30.05.2024  33.06.2024 
  4     
  5     
  6     
  7     
  8     
  9     
  10     
        
  NOT: Sıralamanın önce ceza mahkemeleri daha sonra hukuk mahkemeleri ve aynı tür mahkemelerin mahkeme numarasına göre art arda olacak şekilde yapılması, listede yapılacak güncellemelerde de bu hususa dikkat edilmesi listenin kontrolünü kolaylaştıracaktır. 
        
  Adres

  Emirefendi Mah.Emirefedi Cad.No:1 Bafra/Samsun

  Telefon

  03625435325

  Faks:03625428232

  E-Posta

  bafracbsisaretadalet.gov.tr