Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  DUYURULAR

  19.04.2024
  Müstemir Yetkili Hakimlerin İzin Durumunu Gösterir Liste
  14.03.2024
  Bafra Adliyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu
  04.10.2023
  BAFRA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ  (ERKEK) İNFAZ VE KORUMA MEMURU, (KADIN) İNFAZ VE KORUMA MEMURU, SAĞLIK MEMURU VE ZİRAAT TEKNİSYENİ UNVANLARINDA PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI
  02.10.2023
  BAFRA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, HİZMETLİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANLARINDA PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI
  15.06.2023
  Sözleşmeli Zabıt Katipliği Klavye Uygulama Sınavı Sonucuna Göre Sözlü Sınava Katılacaklara İlişkin Sonuçlar
  15.06.2023
  Sözleşmeli Ziraat Teknisyeni Unvanında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Sonuçlar
  15.06.2023
  Sözleşmeli Mübaşir Unvanında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Sonuçlar
  15.06.2023
  Sözleşmeli Erkek İnfaz Koruma Memurluğu Boy Kilo Ölçüm Sonucuna Göre Sözlü Sınava Katılacaklara İlişkin Sonuçlar
  15.06.2023
  Sözleşmeli Kadın İnfaz Koruma Memurluğu Boy Kilo Ölçüm Sonucuna Göre Sözlü Sınava Katılacaklara İlişkin Sonuçlar
  15.06.2023
  Sözleşmeli Sağlık Memurluğu Unvanında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Sonuçlar
  15.06.2023
  Sözleşmeli Hizmetli Unvanında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Sonuçlar
  15.06.2023
  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Unvanında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Sonuçlar
  01.06.2023
  Bafra Sözleşmeli Kadın İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavına ilişkin duyuru. İlan Metninin tüm adaylar tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir.
  01.06.2023
  Bafra Adliyesi Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sınavına ilişkin duyuru. İlan Metninin tüm adaylar tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir.
  01.06.2023
  Bafra Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği Klavye Uygulama Sınavına ilişkin duyuru. İlan Metninin tüm adaylar tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir.
  01.06.2023
  Bafra Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavına ilişkin duyuru. İlan Metninin tüm adaylar tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir.
  03.05.2023
  Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı
  03.05.2023
  9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlan
  23.11.2022
  Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi kapsamında üniversite (Fakülte ve Yüksekokul) Öğrenci Başvuruları Başlamıştır.
  24.08.2022
  BAFRA ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ MÜLHAKAT SONUÇLARI
  24.08.2022
  BAFRA ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK MÜLAKAT SONUÇLARI
  24.08.2022
  BAFRA ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜLHAKAT SONUÇLARI
  12.05.2022
  Sözleşmeli Zabıt Katipliği Klavye Uygulama Sonuçları Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru
  28.04.2022
  Bafra Sözleşmeli Mübaşirlik Sözlü Sınavına Katılacaklara İlişkin Liste  
  28.04.2022
  Bafra Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınavına Katılacaklara İlişkin Liste
  25.04.2022
  Klavye Uygulama Sınavına Girecek Şevval Yiğit Hakkında Komisyon Kararı
  25.04.2022
  Klavye Uygulama Sınavına Girecek Mücahit Kurt ve İbrahim Çakır Hakkında Komisyon Kararı
  07.04.2022
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN BAŞVURU SONUÇLARI
  07.04.2022
  BAFRA ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK BAŞVURU SONUÇLARI
  31.03.2022
  Bafra Adliyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu
  02.03.2022
  Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı
  02.03.2022
  ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
  06.08.2021
  Bafra Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği  Mülakat Sonuçları 
  28.04.2021
  KLAVYE UYGULAMA SINAVI SONUÇLARINA GÖRE SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLANIN VE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU
  09.04.2021
  BAFRA  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVI BAŞVURU SONUÇLARI
  29.03.2021
  Bafra Adliyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu
  02.03.2021
  Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği
  02.03.2021
  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı
  02.03.2021
  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım Ek Duyuru
  02.03.2021
  Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 814 Sözleşmeli İcra katibi Alımına İlişkin Duyuru
  02.03.2021
  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında 5075 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  08.04.2020
  Basın Bildirisi 2020/1
  Adres

  Emirefendi Mah.Emirefedi Cad.No:1 Bafra/Samsun

  Telefon

  03625435325

  Faks:03625428232

  E-Posta

  bafracbsisaretadalet.gov.tr