2020 Yılı İzleme Kurulu Başvuru İlanı

  T.C.

  BAFRA

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L A N

   

  4 yıllık süresi dolan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının yeniden seçilebilmesi için,

  4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 2 nci maddesi gereğince Yargı Çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda 4(dört) yıl süresince görev yapacak (5) ASIL (en az biri bayan) ve (3) YEDEK üye seçimi yapılacaktır.

   

  İzleme Kurulu Üyelerinde aranacak nitelikler :

   

  İzleme Kurullarına Başkan ve üye seçilebilmek için 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

  1- ) Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,

  2-) Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az (10) on yıl çalışmış bulunmak,

  3-) Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,

  4-) Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak,

  5-) Türk vatandaşı olmak,

  6-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  7-) Ceza İnfaz Kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olmamak,

  8-) Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde (Bafra Cezaevleri) bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendisi veya ikinci derece dahil hısımları zarar görmemiş olmak.

  9-) Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmamak.

  Talepte bulunanlardan istenecek belgeler:

  1-) Diploma aslı veya örneği,

  2-) Adli sicil belgesi,

  3-) Nüfus kayıt örneği,nüfus cüzdan fotokopisi , fotoğraf

  4-) Görev yaptığı yerde (kamu kurum ve kuruluşları ya da özel sektör) en az

  10 (on) yıl çalıştığını belirtir onaylı belge,

   

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuruların Bafra Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bürosuna

  18/09/2020 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte bizzat kendileri yapacaklardır.

   

  İlan olunur. 09/09/2016

   

                                                                                                                                            Eyüphan KILIÇ

                                                                                                                                                125138

                                                                                        Bafra Adli Yargı Adalet Komisyonu

                                                                                                                                                          BAŞKANI

  Adres

  Emirefendi Mah.Emirefedi Cad.No:1 Bafra/Samsun

  Telefon

  03625435325

  Faks:03625428232

  E-Posta

  bafracbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 BAFRA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 220 - Toplam : 443101 kişi ziyaret etmiştir.